Konsensualna umowa sprzedaży - strona 19

Prawo rzeczowe - Zastaw

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1078

) 5a. Kodeks Napoleona: umowa konsensualna - przeniesienie własności z mocy samej umowy zobowiązującej...

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 196
Wyświetleń: 819

/umowy muszą być zawarte w tzw. formach szczególnych np. umowa sprzedaży nieruchomości, aby była ważna...

Glosatorzy XI w.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Plisecka
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 4011

, które było obchodzone przez bardzo krótki okres zasiedzenia); wyłączenie rzeczy kradzionych Swoboda umów - umowa...

Umowa agencyjna - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Janusz Andrzej Zymonik
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 889

UMOWA AGENCYJNA Umowa agencyjna jest umową cywilnoprawną pomiędzy osobą przyjmującą zlecenie...

Osoby prawne - teoria oświadczeń

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Kazimierz Michał Ujazdowski
 • Wstęp do Prawa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735

to takie, w których obok porozumienia musi nastąpić wydanie rzeczy np. umowa sprzedaży - jej warunkiem jest wydanie rzeczy. Art. 535...

Pośrednicy w handlu zagranicznym - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Wstęp do handlu międzynarodowego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749

długookresową umową dystrybucyjną, wyłączne prawa do oferowania i sprzedaży wyrobów na określonym terytorium...

Umowa o pracę

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

Umowa o pracę. Umowa o pracę jest dwustronną czynnością prawną konsensualną, zobowiązującą...