Konsensualna umowa sprzedaży - strona 17

Prawo handlowe - umowa leasingu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 714

jej nabycia przez finansującego (por. art. 709(1) kc). Umowa leasingu jest umową konsensualną, odpłatną...

Umowa międzynarodowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Wasilewski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1246

, które nie są regulowane prawem międzynarodowym, tzn. umów cywilnoprawnych między państwami (np. umowa kupna-sprzedaży...

Economicus - prawo

 • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 14
Wyświetleń: 973

obowiązujących, które charakteryzuje ekwiwalentność świadczeń. Umowy konsensualne - dochodzą do skutku z momentem...

Krótka sprzedaż

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Stanisław Urbański
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1680

zawarte w notatce poruszają kwestie takie jak: cel krótkiej sprzedaży, podmiot, kiedy zawierana jest umowa...

Wykład - Konwencja Wiedeńska

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Jacek Górecki
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 182
Wyświetleń: 854

reguluje zawarcie umowy sprzedaży, określa prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży. Nie reguluje np...

Wykład - Czynność prawna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Janik
 • Prawo z elementami prawa własności intelektualnej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 819

w zobowiązaniach. - czynności prawne kończące stosunek prawny to np. odstąpienie od umowy - czynności prawne...

Umowa przewozu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 686

(por. art. 487 p2 kc). Jest umową konsensualną, lecz jej wykonanie zależy od współdziałania osoby...