Konsensualna umowa sprzedaży - strona 15

Umowy jako źródło zobowiązań

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1680

nazwane (typowe, opisane w KC np. sprzedaży, składu, najmu) -umowy nienazwane (umowy, które same strony...

Wzór-Umowa forfaitingu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 707

przez , zwanym w dalszej części umowy Instytucją § 1 1. Przedsiębiorca zobowiązuje się do sprzedaży Instytucji...

Główne zasady liberalizmu- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 623

. Państwo i władza wyłoniły się w drodze umowy społecznej. -idea państwa konstytucyjnego - konstytucja...

Wykłady-prawo cywilne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Mikołaj Ogrodowczyk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 595
Wyświetleń: 994

- omawia poszczególne rodzaje umów obowiązujących w prawie polskim: umowy sprzedaży, umowa o dzieło, umowa...

Dodatkowe zastrzeżenia umowne - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

względnie wiążąca z art. 510 §1 KC: umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca...

Ubezpieczenia w turystyce- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Piotr Cybula
 • Ubezpieczenia w turystyce
Pobrań: 140
Wyświetleń: 742

czyli zakład ubezpieczeń określa z góry warunki umowy, a drugiej stronie co do zasady pozostawia sie wybór...

Użytkowanie wieczyste

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Tomasz Pałdyna
 • Prawo rzeczowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1092

się odpowiednio przepisy o własności, ale z art. 27 ugn wynika, że umowa ta nie jest czynnością konsensualna...