Konflikty interpersonalne wśród dzieci - strona 22

Umiejętności menedżera

  • dr Anna Tyszko
  • Psychologia kontaktu i umiejętności interpersonalnych
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1890

Psychologia kontaktu i umiejętności interpersonalnych L. Grzesiuk Umiejętności menedżera...

Wzorce osobowości typ C, D

  • dr hab. Tadeusz Ostrowski
  • Psychologia zdrowia i choroby jednostki
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2079

. Innymi słowy, właści­wości typu C są wynikiem reakcji człowieka na chorobę nowotworową. Wśród...

Grupy rówieśnicze - cele i rodzaje

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Grzegorz Biernat
  • Pedagogika społeczna
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1232

społecznym wyróżniającym się wśród innych, jednak nie ze względu na wiek, ale na typy więzi...

Adler - proces spostrzegania

  • dr hab. Ryszard Stach
  • Psychologia społeczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1596

, ponieważ mają inne możliwości i większe doświadczenie. Istotne są tu też różnice rozwojowe. Dzieci w niższych stadiach rozwoju...