Konflikty interpersonalne wśród dzieci - strona 22

Umiejętności menedżera

  • dr Anna Tyszko
  • Psychologia kontaktu i umiejętności interpersonalnych
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1897

Psychologia kontaktu i umiejętności interpersonalnych L. Grzesiuk Umiejętności menedżera...

Wzorce osobowości typ C, D

  • dr hab. Tadeusz Ostrowski
  • Psychologia zdrowia i choroby jednostki
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2093

. Innymi słowy, właści­wości typu C są wynikiem reakcji człowieka na chorobę nowotworową. Wśród...

Grupy rówieśnicze - cele i rodzaje

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Grzegorz Biernat
  • Pedagogika społeczna
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1246

społecznym wyróżniającym się wśród innych, jednak nie ze względu na wiek, ale na typy więzi...

Adler - proces spostrzegania

  • dr hab. Ryszard Stach
  • Psychologia społeczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1617

, ponieważ mają inne możliwości i większe doświadczenie. Istotne są tu też różnice rozwojowe. Dzieci w niższych stadiach rozwoju...