Konflikt interpersonalny - strona 90

Komunikowanie z otoczeniem - ćwiczenia

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • dr Ewa Jaska
 • Komunikowanie z otoczeniem
Pobrań: 427
Wyświetleń: 6405

komunikowania interpersonalnego wg kryteriów więzi i środków:        komunikowanie bezpośrednie i pośrednie...

Społeczne aspekty ja - wykład 10

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

powiązania z innymi (relacje interpersonalne), oraz lokalizacja własnej osoby w większych jednostkach...

Podstawy Marketingu- wykład 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krystyna Śliwińska
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 84
Wyświetleń: 525

wewnątrzorganizacyjny - kierowanie ludźmi  poziom międzyludzki - stosunki interpersonalne (pomiędzy jednostkami...

Negocje - pojęcie (wykład)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Negocjacje biznesowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 560

: rywalizacji-cechy: konflikt, dominacja, walka, sukces-porażka, zwycięstwo-przegrana; Koncentrują uwagę...

Klasa szkolna jako grupa społeczna

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 3136

atrakcyjności interpersonalnej , a związki łączące członków grupy nie mogły mieć charakteru więzi emocjonalnej...

Wstęp do psychologii społecznej

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 16702

, rozumienie siebie, konformizm, postawy i zmiany postaw, atrakcyjność interpersonalna, zachowanie prospołeczne...