Konflikt interpersonalny - strona 72

Psychologia ogólna - opracowanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1008

nie pozwala nam zachowywać się zgodnie z popędami. Konflikty nieświadome - zachodzą pomiędzy sferą ID...

Rozpiętość wynagrodzeń

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 931

Case study W rozpatrywanym przypadku zaistniał konflikt w kilku płaszczyznach. Według mnie winny...

Sztuka komunikacji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Sztuka negocjacji komunikacji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 987

się już w kolejnych etapach negocjacji, aby doprecyzować pewne kwestie. Zagadnienie konfliktu Konflikt : Pojawia...

Obszary problemowe- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 994

z zakresu gospodarki przestrzennej lub występowania konfliktów przestrzennych. Obszar wskazany w planie...

Pojęcie prawa humanitarnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1218

cywilnej pod okupacją (w trakcie konfliktu wojennego). Stroną tych konwencji są praktycznie...

Obszary konfliktów na świecie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Bronisław Florczyk
 • Podstawy geografii ekonomicznej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1533

I rok ZSG 07/08 gr. I Temat: Obszary konfliktów na świecie Różnice językowe, rasowe, kulturowe...

Nauki o organizacji - Zasoby organizacji

 • Politechnika Lubelska
 • dr Elena Mieszajkina
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 329
Wyświetleń: 3857

- chaotyczność, improwizacja, konflikty i nieporozumienia między uczestnikami; w fazie kolektywności- niechęć...