Konflikt interpersonalny - strona 62

Typologia struktur organizacyjnych

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Zarządzanie archiwami
Pobrań: 126
Wyświetleń: 959

sprzecznych poleceń od róŜnych kierowników, co prowadzi do konfliktów. Mankamentem tej struktury jest równieŜ...

Opieka socjalna - genogram

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Ewa Szumilas
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3598

w rodzinie (naturalne i losowe), głębokie konflikty małżeńskie lub rodzinne, klimat agresji, zaburzenia więzi...