Konflikt interpersonalny - strona 56

Komunikowanie się w organizacji

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. Wacław Kołbuk
 • Poetyka i retoryka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 945

znaczenie do wiadomości zamierzonej. I. Formy komunikacji interpersonalnej 1) komunikacja ustna - rozmowa...

Partie i systemy partyjne - skrypt

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 539
Wyświetleń: 3234

tworzących układ powiązań nieformalnych i interpersonalnych, nie było potrzeby istnienia zhierarchizowanych...

Zagadnienia na kolokwium z opracowaniem

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Magdalena Piłat - Borcuch
 • Nauka o organizacji
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2002

i awansowania pracowników, techniki identyfikacji i rozwiązywania konfliktów. Omawianą funkcję bardzo często...

Praca menedżera

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1064

nad różnorodnościązwiązków występujących w organizacjii przekształcanie potencjalnych konfliktów we współpracę...

Zaburzenia psychiczne

 • Szkoła Policealna teb edukacja
 • Kliknij, jeśli wykładowcy nie ma na liście
 • Biopsychospołeczne funkcjonowanie człowieka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

, - środowisko rówieśnicze pozwalające na zaspokajanie potrzeb interpersonalnych, - środowisko pracy zapewniające...

Role kierownika - podział

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Hanna Bohdanowicz
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 42
Wyświetleń: 938

negocjacjach w istotnych dla firmy sprawach Role interpersonalne (społeczne) reprezentant (symboliczna...