Konflikt interpersonalny - strona 49

Kryteria podziału turystów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Turystyka kulturowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 826

nastawiona na wrażenia, przeżycia np. turystyka oświatowa, wypoczynkowa i klubowa INTERPERSONALNI: Odwiedziny...

Zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • mgr Daniel Falcman
 • Filozoficzne podstawy pedagogiki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1022

interpersonalnej i prestiżu na facebooku. Przykłady. 5 . Wirtualne wspólnoty. O wspólnotach w Internecie. 6...

Analiza przypadku ADHD- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2415

do panujących reguł. Dziewczynka ma niską samoocenę i trudności w kontaktach interpersonalnych. Przetrwanie...

Rozwój socjologii - historia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Socjologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 994

. Jego poglądy stały się fundamentem socjologicznej „szkoły konfliktu”. Marks uważał, że podstawowe „prawa...

Partie skrajnie prawicowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

nowoczesnego narodu i uprzemysłowienia oraz „narodowych rewolucji”, konflikty między dominującąi...

Psychopatologia ćwiczenia

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Magdalena Rode
 • Psychopatologia
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2240

konfliktu wynikającego z ambiwalencji uczuć miłości i agresji oraz regresją libido w ego. b) M. Mahler...

Psychiatria część 2

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Jacek Olszewski
 • Podstawy psychiatrii i psychopatologii
Pobrań: 791
Wyświetleń: 2828

, aktywności 3) terapia interpersonalna - krótkoterminowa - skupia się na teraźniejszych relacjach społecznych...