Konflikt interpersonalny - strona 41

Narracja i sposoby myślenia

 • dr Dorota Krzemionka-Brózda
 • Psychologia Ja i tożsamości
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1512

sceny z dzieciństwa, która pełni funkcję jądra interpersonalnego i charakteryzuje się ambiwalencją uczuć...

Brammer r.1-3

 • dr Anna Tyszko
 • Psychologia kontaktu i umiejętności interpersonalnych
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1449

się wymagania interpersonalne; jesteśmy modelami dla wspomaganych; nie można być bezstronnym i obiektywnym...

Socjologia - praca zespołowa

 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2800

umiejętności : wykorzystuje zdolności interpersonalne do rozwiązywania konfliktów i obniżania napięć w grupie...

Potrzeba sprawowania kontroli-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Elżbieta Stojanowska-Borowiec
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1253

INTERPERSONALNA DEFINICJE ZDOLNOŚĆ WZBUDZANIA DO SIEBIE EMOCJI POZYTYWNYCH INNYCH OSÓB; PRZYPISYWANIE JEDNOSTCE...

Kariera projekt managera, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Julia Hoffman
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 49
Wyświetleń: 539

projektami, doświadczenie zawodowe jako członek zespołu projektowego, podstawowe umiejętności interpersonalne...

Psychologia rozwojowa - wykład

 • dr Barbara Piasecka-Janowicz
 • Wybrane problemy psychologii stosowanej II
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2996

w grupie, osoby wykluczone. Seking jest ustalany. Trening interpersonalny, obserwowanie siebie w relacji...

Inteligencja testy inteligencji

 • dr Kinga Tucholska
 • Złożone procesy poznawcze
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1435

zawodów , rzadsze popadanie w konflikty z prawem , posiadanie dużej ilości pieniędzy , życie w trwałych...

Zachowania organizacyjne-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Adam Biela
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 798

, komunikacja, pozycja, władza, konflikt) Psychologia Społeczna - (zmiana rozumienia, zmiana postaw, grupowe...