Konflikt interpersonalny - strona 38

Przemoc i agresja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 847

przez konflikt. Działanie lub zaniechanie działania, cierpienie i doznawanie szkód psychicznych/fizycznych...

Grupa pracująca w stresie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Janina Baj
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 805

Częstsze pojawianie się zachowań alturistycznych Wygaszenie konfliktów społecznych czy interpersonalnych...

Powstanie socjologii. Socjologia jako nauka

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Hubert Kryczka
 • Socjologia administracji
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1533

- nastawiając ja na badanie zjawisk w skali mikro, działań interpersonalnych. e) Pytanie : czemu społeczeństwo...

Podstawowe zagrożenia zdrowotne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Maria Sternik
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 938

do sytuacji stresowych. Sposoby rozwiązywania konfliktów. Samopomoc a problem zdrowia. Medycyna alternatywna...

Grzesiuk r.1.

 • dr Anna Tyszko
 • Psychologia kontaktu i umiejętności interpersonalnych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 973

interpersonalnych. Niezależnie od wieku, płci, ról, cech, rodzaju związków łączących ludzi obie strony wpływają...

Uprzedzenia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Dorota Krzemionka-Brózda
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1337

uprzedzenia. 4. Sposób, w jaki rozmieszczamy zasoby: teoria rzeczywistego konfliktu. Jednym z najbardziej...

Metoda grupowa w pracy socjalnej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Stanisław Jerzy Szmagalski
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 539
Wyświetleń: 4837

, psycholo­gicznych, interpersonalnych czy uzależnień chemicznych. Tak rozumiana praca socjalna jest prowadzona...