Konflikt interpersonalny - strona 36

Rozwój emocjonalny

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Zofia Dyl
  • Psychologia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1085

 WzmoŜona emocjonalność - zwiększona pobudliwość  Napięcie emocjonalne, nadwraŜliwość - konflikt pokoleń...

Socjologia pracy

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Socjologia pracy i organizacji
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3675

społeczne miedzy zbiorowosciami i grupami społecznymi oraz wewnątrz nich: konflikty walkę współpracę...

Techniki Komunikacyjne - notatki

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Rybniku
  • dr Bogumiła Barańska
  • Techniki komunikacyjne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2730

, komunikowanie interpersonalne, komunikowanie grupowe, komunikowanie międzygrupowe, komunikowanie instytucjonalne...

Organizacja socjologii

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2660

organizacji) i struktur (dba o przestrzeganie procedur, a cele są na drugim planie). Konflikty w organizacji...