Konflikt interpersonalny - strona 31

Konflikty przestrzenne

  • Uniwersytet Wrocławski
  • prof. dr hab. Stanisław Ciok
  • Gospodarka przestrzenna
Pobrań: 357
Wyświetleń: 3570

4 przypadki konfliktów przestrzennych: 1. popyt na określone walory i zasoby przestrzeni...

Efektywne kierowanie

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 28
Wyświetleń: 868

wydajności. Kładzie nacisk na pracę zespołową. Konflikty traktowane są jako normalny,wręcz twórczy czynnik...

Ambiwalentność wychowania- opracowanie

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • dr Ewa Barbara Klawitter-Piotrowiak
  • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1883

od przymusu w kierunku tworzenia wspólnotowych więzi interpersonalnych) oraz zmienić, przekształcić...