Konferencja w Casablance

Powstanie wielkiej koalicji

  • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 5341

. Powołała Połączony Komitet Szefów Sztabów i przyjęła strategię działań peryferyjnych w Europie. Konferencja...

Wykład - bitwy lotnicze

  • Uniwersytet Warszawski
  • Nauka o polityce
Pobrań: 14
Wyświetleń: 427

Brytanii oraz szefowie połączonych sztabów. Na konferencji w Casablance, w styczniu 1943 r., zostały...

Kryzys stosunków w Azji

  • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1365

na konferencji w Casablance i proklamowanej 24 stycznia 1943 r.), lecz później podtnymywał także tezę...

Status i role międzynarodowe państw-skrypt

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Alicja Curanovic
  • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2142

MSP - SKRYPT Temat 1. Status i role międzynarodowe państw oraz innych uczestników SM Stosunki międzynarodowe jako dziedzina stosunków społecznych; prymat MSP Uczestnicy stosunków międzynarodowych Państwo jako główny uczestnik stosunków międzynarodowych (atrybuty państwa, rodzaje państw, immunite...

Historia polityczna XX wieku - wykłady

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr hab. Witold Matwiejczyk
  • Historia polityczna XX wieku
Pobrań: 854
Wyświetleń: 4333

, pokój brzeski i Mitteleuropa, rewolucja lutowa, powrót Lenina do Rosji i jego tezy kwietniowe, rewolucja bolszewicka, utworzenie Czeka, początek komunizmu wojennego, Czerwony Terror, Ukraina i jej inkorporacja do imperium sowieckiego, traktat japońsko-chiński, statut Ligi Narodów, pakt Brianda - K...