Komisje sejmowe - strona 25

Podstawy prawa-skrypt

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dagmara Skrzywanek-Jaworska
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 791
Wyświetleń: 1792

przybiera postać zgłoszenia projektu ustawy przez Komisję Sejmową lub grupę co najmniej 15 posłów...

Zasady prawne - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Grzegorz Wierczyński
 • Informatyka prawnicza
Pobrań: 91
Wyświetleń: 973

Ludowego i Unii Pracy. • Równolegle z pracami Komisji Sejmowej parlament organizował konferencje z udziałem...

Wykład - ustrój Francji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesne systemy polityczne - WSP USA
 • Ustrój III RP
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1134

. Większością głosów. Komisje sejmowe - stałe i nadzwyczajne; - służą do rozpatrywania/przygotowywania spraw...

Ustawa o związkach zawodowych

 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1708

właściwej komisji sejmowej, senackiej lub samorządu terytorialnego. 4. Związkom zawodowym przysługuje prawo...

Bankowość - wykłady i ćwiczenia

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • dr Janusz Cichy
 • Bankowość
Pobrań: 1694
Wyświetleń: 12180

ministra finansów i Prezesa NBP na zaopiniowany przez właściwą Komisję sejmową Członków rady funduszu...

Organizacja administracji w polsce

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

przedstawiciel; zaproszeni przez premiera przewodniczący właściwych komisji sejmowych, przedsta­wiciele organów...

Ustawa o związkach zawodowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

może przedstawić swoją opinię na posiedzeniu właściwej komisji sejmowej, senackiej lub samorządu terytorialnego. 4...

Ustawa o NIK-u - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 651

, po zasięgnięciu opinii właściwej komisji sejmowej, na wniosek Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. 2. Prezes...