Kończyna dolna - strona 28

Higiena pracy - ogólne - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 833

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ  z dnia 26 września 1997 r.  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy   (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) (Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 49, poz. 330)    Na podstawie art. 237 15 § 1 Kodeksu pracy zarządza się, ...

Biomedyka - patologie społeczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 672

nóg (z powodu miażdżycy tętnic kończyn dolnych). Papierosy mogą być źródłem impotencji u mężczyzn...

Biochemia - wykład 11

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1155

tłuszczowy który płynie np. z tkanki tłuszczowej zlokalizowanej na karku, kończynach dolnych, czy górnych...

Wiek przedszkolny - pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2828

podskórną tkankę tłuszczową, a dość szybki rozwój kończyn dolnych sprawia, że jego sylwetka smukleje. Tułów...

Radiologia

 • Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2135

kończyn dolnych i górnych, rzadziej tętnic mózgowych. Przeciwwskazania do fibrynolizy celowanej: zabieg...

Fiziologia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Artur Dembiński
Pobrań: 427
Wyświetleń: 3143

i nie dochodzi do upadku. U człowieka odruch ten jest wyraźnie zaznaczony tylko w kończynach dolnych. RECEPTORY...

Patomorfologia - skrypt

 • dr hab. Justyna Szumiło
 • Patomorfologia
Pobrań: 798
Wyświetleń: 3241

     Lublin 20.01.2008 PATOMORFOLOGIA SKRYPT OPRACOWANE PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PATOMORFOLOGII DLA STUDENTÓW PRZEZ STUDENTÓW WYDZIAŁU LEKARSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE 2008 PRZEDMOWA  DO WYDANIA PIERWSZEGO Niniejszy skrypt jest efektem pracy kilkunastu osób, którym pragnę złożyć gratul...