Klocek - strona 19

Szkolenie i doskonalenie kadry kierowniczej

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Krzysztof Markowski
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 490

do dodawania kolejnych klocków ( modułów ) do już poprzednio ułożonych . Stąd systemy szkolenia kierowników...

Psychometria-skrypt

  • Uniwersytet Łódzki
  • Psychometria
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1596

przez Knoxa - „klocki Knoxa”; 16 klocków z różnokolorowymi ściankami i wzory do ułożenia; osoba musiała...

Psychologia rozwoju człowieka

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Psychologia ogólna
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2212

WYKŁAD 1 - TEORIE ROZWOJU    Sposoby ujmowania człowieka w rozwoju:  1.  Ontogenetyczny  Ukazywanie indywidualnej linii rozwoju człowieka (od poczęcia do śmierci); zmiany w rozwoju  indywidualnym  2.  Filogenetyczny  Ukazywanie człowieka na linii ewolucji od niżej do wyżej zorganizowanych organizmó...

Własności sił działających na ciało sztywne - omówienie

  • Politechnika Śląska
  • Mechanika
Pobrań: 42
Wyświetleń: 294

3.1.1. Własności sił działających na ciało sztywne Statyka zajmuje się badaniem sił działających na ciała znajdujące się w spoczynku. Wtedy siły działające na ciało, które pozostaje w spoczynku, muszą się równoważyć, czyli być w równowadze. I właśnie ustalanie warunków równowagi będzie głównym ...