Klauzula generalna - strona 31

Współczesne Systemy Polityczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 1155
Wyświetleń: 4879

-niewielka liczba klauzul generalnych w aktach prawnych-ogólne zwroty języka, które są wieloznaczne , np...

PUBLICZNE PRAWO KONKURENCJI

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1057

- jest to klauzula generalna. Dotyczy ogółu nieokreślonej z góry liczby osób czy też określonej liczby grup...

Opracowanie Sójki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 1414
Wyświetleń: 2086

HISTORIA PRAWA ŚREDNIOWIECZE I CZASY WCZESNONOWOŻYTNE prawo feudalne - ewolucja od form prymitywnych, charakterystycznych dla okresu rozpady wspólnot rodowo-plemiennych i powstawania organizmów państwowych, do prawa wysoko rozwiniętego niewielkie znaczenie prawa rzymskiego we wczesnej fazie rozwoju...

Bardzo dokładny skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Maciej Orkusz
 • Prawo cywilne
Pobrań: 1127
Wyświetleń: 1414

; wprost oznaczają pewne fakty Klauzule generalne: - odnoszą się do pewnych faktów pośrednio – oznaczają...

Podstawowe kategorie finansowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Owsiak
 • Finanse
Pobrań: 924
Wyświetleń: 4326

...Dług finansowy – Stanowi pieniężne zobowiązanie jakiegoś podmiotu do zapłaty tego długu w określonych wielkościach oraz terminach. Źródłem długu są przede wszystkim zaciągnięte pożyczki lub skumulowane deficyty z poprzednich okresów. Dług finansowy może dotyczyć wszystkich podmiotów systemu ...

Wykładnia prawa - skrypt

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Lech Morawski
 • Logika dla prawników
Pobrań: 1610
Wyświetleń: 4984

rodzaju terminów wartościujących, pojęć niedookreślonych i klauzul generalnych. W takich sytuacjach reguły...

Prawoznawstwo - wykłady

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • mgr Urszula Adamczyk
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3983

. Przepisy odsyłające poza systemowo nazywamy klauzulami generalnymi. SYSTEM PRAWNY System - zbiór...

Wstęp do prawoznawstwa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Andrzej Bator
Pobrań: 434
Wyświetleń: 3836

ustawodawstwa szczegółowego nad Kodeksem cywilnym. Prawo cywilne posiada 3 klauzule generalne klauzula primo...