Kinetyka - strona 27

Aparatura procesowa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jakub Gac
 • Aparatura chemiczna i maszynoznastwo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1596

te dotyczą m.in.: -kinetyki r-cji chem. (odpowiedni czas przebywania reagentów dla wymaganego stopnia...

Teorie komunikowania społecznego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Zenon Hanas
 • Nauka o komunikowaniu
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1617

nie może nie komunikować) Orientacje w ramach szkoły Palo Alto: antropologiczna: a) kinetyki (kinezjetyki) - Palo Alto, Ray...

Styl naukowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Stylistyka
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1659

por. ekologia, ang. ecology, fr. écologie), wyrazami obcymi (np. modulator, kinetyka, kompatybilny...

DZIAł I zagadnienia wstępne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Juliusz Włodarczyk
 • Postępowanie karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 623

przestępstwo. STRUKTURA PROCESU KARNEO Statyka - nauka o strukturze procesu Kinetyka - nauka o ruchu procesowym...

Kwasy nukleinowe i enzymy

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. Marcin Rapacz
Pobrań: 196
Wyświetleń: 4158

produktu, kiedy to kinetyka reakcji wchodzi w fazę wykładniczego wzrostu. Umożliwia to specjalnie...

Roztwory i zagrożenia geochemiczne

 • Politechnika Śląska
 • Geochemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

sposób można również wykorzystywać wzory opisujące kinetykę rozpadu pierwiastków promieniotwórczych. Na przykład, przy modelowaniu...