Kinetyka - strona 26

Opracowane zagadnienia z wykładów

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1414

1. Podstawowe funkcje stanu, parametry stanu – relacje między tymi wielkościami.    Funkcja stanu to w termodynamice funkcja zaleŜna wyłącznie od stanu układu, czyli od aktualnych wartości  jego parametrów, takich jak masa, liczność materii, temperatura, ciśnienie, objętość i inne. Wartość funkcj...

Zwilżanie powierzchnii - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 70
Wyświetleń: 784

w kinetyce spiekania umożliwiająca prowadzenie procesu w niższej temperaturze. Według tego schematu zachodzi...

Biochemia - wykład 8

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1414

, bo to jest transport niezależny od insuliny, ale oporność kom. wątrobowej na efekty wywoływane przez insulinę. Kinetyka...

Miedź - definicja i zastosowanie

 • dr Sławomir Daniel
 • Metarulgia metali nieżelaznych
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1659

kinetykę reakcji. Dzięki du ej przewiewności warstwy strefa utleniania zwiększa swój zasięg, poniewa tlen...

Biochemia - pojęcia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Biochemia
Pobrań: 504
Wyświetleń: 6552

efektora. Białka tego rodzaju noszą nazwę białek allosferycznych. KINETYKA reakcji enzymat - szybkość...

Bakterie grzyby wirusy

 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Pobrań: 504
Wyświetleń: 4403

pdf. Notatka opatrzona jest spisem treści, wstępem, wykazem oznaczeń oraz literaturą. Praca zaliczeniowa opisuje takie zagadnienia, jak: znaczenie mikroorganizmów w biotechnologii: bakterie, grzyby, wirusy, podłoża hodowlane, hodowle mikroorganizmów, pożywki wykorzystywane do otrzymania innych z...