Katoda - strona 19

Liczba Avogadro - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Fizykochemiczne metody analiz
Pobrań: 7
Wyświetleń: 644

z najprostszych jest elektroliza H2O. W trakcie procesu elektrolizy, w wyniku rozkładu H2O, na katodzie wydziela...

Otrzymywanie miedzi - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Korzeb
 • Materiałoznastwo
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1603

przechodzi od wanny przez elektrolit do katody, a miedź rozpuszcza się na anodzie i osadza się na katodzie...

Mechanika kwantowa

 • Politechnika Warszawska
 • dr Feliks Błażewicz
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1099

, podłoża, oraz anody i katody. Warstwy złożone z półprzewodników organicznych. Przyłożenie napięcia do OLED...

Elektrotechnika - kondensator

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1638

przed przebiciem do katod prostowniki w układzie Graetza niezwykle rzadko były budowane na lampach, lampowe...

Galwano technika-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Jan Masalski
 • Chemia materiałów
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1337

(Prąd wywołuje reakcja na katodzie i anodzie; osadzanie, elektrolityczne- elektroda) Metody wytwarza...