Katoda - strona 14

Transformator

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wiesława Łaba
 • Fizyka współczesna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1323

przyspieszeniu. Jony dodatnie (kationy) uderzając w elektrodę ujemną (katodę) wybijają z niej elektrony...

Kwadrupolowy spektrometr mas

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Technologia żywności
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1680

Właściwości takie wykazują - lampa z katodą wnękową (ang. hallow cathode lamp - HCL_ - lampa z wyładowaniem...

Konwersja- wyklad

 • Politechnika Wrocławska
 • Konwersja ciepła
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1547

praktycznie nie obserwuje Reakcje zachodzące na katodzie się spadku mocy ; ogniwa PEM. -obniżenie sie kosztów...

Fotodetektory

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1400

InP n+ Katoda Katoda 12 Fotodetektor lawinowy - zasada działania p+ i h⋅ν Natę enie pola π n+ d...

Zagadnienia kolokwium - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Piotr Białucki
 • Technologia materiałów inżynierskich
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2030

i jest nieekonomiczne. 20. Na czym polega elektroliza tlenku glinu? • Katody: płyty węglowe, • Anoda: gęstwa tlenku...

RTG-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Magdalena Podbielska
 • Elektroniczna aparatura medyczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 945

znajdują się dwie elektrody: katoda K i anoda A. Elektrody połączone są ze źródłem wysokiego napięcia...

Inżynieria wytwarzania pojęcia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • mgr inż. Beata Jaworska
 • Inżynieria wytwarzania
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1743

-1 Pa w temperaturze 300-700 C. Katoda z metalu jest podgrzewana oporowo do wysokich temperatur...