Kategoryzacja - strona 29

Reklama - historia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz
 • Dziennikarstwo prasowe radiowe i telewizyjne
Pobrań: 672
Wyświetleń: 2142

cech generalnych konsumpcji kategoryzacje konsumentów: - Euro - Mosaic (styl życia) - RI (Research...

Reykowski - Kontrola

 • dr Krystyna Golonka
 • Emocje i motywacja
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1477

: niezdawanie sobie sprawy z występowania emocji fałszywa kategoryzacja emocji nieprawidłowe określenie źródeł...

Zarządzanie projektami - charakterystyka

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Agnieszka Szpitter
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 1498
Wyświetleń: 3521

 Zarządzanie Projektami   Strona 1 z 27    Wykład 1 15.02.2011    Początki i rozwój specjalizacji – Etapy rozwoju zarządzania projektami  -1956,1958 rok – faza początkowa (PERT, CPM)  - od 1960-obecnie- faza rozwoju instrumental...

Gospodarka oparta na wiedzy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Gospodarka oparta na wiedzy
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1911

skladniki wiedzy jawnej i przyczynia się do powstania wiedzy jej ujednolicenia i kategoryzacja sprzyjaja...

Psychologia - pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Psychologia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1603

różnic. Pytanie 39 Kategoryzacja społeczna - polega na podziale świata na „my” i „oni”, prowadzi...