Kategoryzacja - strona 23

Metody jakościowe - opis badań

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Jadwiga Sobol
 • Socjologia
Pobrań: 595
Wyświetleń: 2639

regularności w zachowaniach ludzkich identyfikacja / kategoryzacja elementów, eksploracja pojęciowa realizm...

Prawo administracyjne szczegółowe

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Ewa Olejniczak-Szałowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2548

tożsamości wspólnoty. Pojęcie tożsamości człowieka i jej kategoryzacja. W różnych dyscyplinach nauki...

Zarządzanie strategiczne i operacyjne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1064

używaną metodą kategoryzacji jest macierz BCG. Klasyfikuje ona poszczególne jednostki operacyjne...

Zarządzanie procesowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie procesowe
Pobrań: 1085
Wyświetleń: 2877

projektowych i kategoryzacja indeksów punktacji - obliczenia należy wykonać dla obu wariantów 6. Wybór wariantu ...