Kategoryzacja - strona 21

Pytania na zaliczenie ćwiczeń

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1218

symbolem w Polsce oznacza się kategorię trzecią w kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej? Trzy słoneczka...

Stereotypy - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr Barbara Zięblińska
 • Socjologia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1085

i utrzymywaniu się stereotypów i uprzedzeń. Ludzie mają skłonność do kategoryzacji „własnej” i „obcej” grupy...

Stereotypy - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr Barbara Zięblińska
 • Socjologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 798

i utrzymywaniu się stereotypów i uprzedzeń. Ludzie mają skłonność do kategoryzacji „własnej” i „obcej” grupy...

Profilaktyka społeczna - wykład

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Systemowa profilaktyka społeczna
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2723

dla realizacji celów programu. Inne możliwe sposoby kategoryzacji programów nawiązują do ich podstaw...

Internet- opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Technologie informacyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

do innych sieci  Hierarchiczna struktura grup dyskusyjnych (kategoryzacja tematów w ramach nadrzędnych pojęć...

Zdrowie psychiczne a tendencyjności myślenia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr nauk hum. Elżbieta Januszewska
 • Psychologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2471

postępowania, oraz społecznej kategoryzacji. Stereotypy nabywać możemy w sposób jawny, czyli w bezpośrednich...