Kategoryzacja - strona 16

Organizacja turystyki w Polsce

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Agata Balińska
 • Podstawy turystyki
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1491

komisję egzaminacyjną dla kandydatów na w/w, -dokonuje kategoryzacji obiektów hotelarskich. Polska...

Systemy informacji prawnej - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Grzegorz Wierczyński
 • Informatyka prawnicza
Pobrań: 161
Wyświetleń: 763

, w którym każdy dokument jest reprezentowany przez zestaw słów składających się nań lub zestaw znaków 3.2. Kategoryzacja...

Metodologia badań

Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

obserwacji otwartej lub innych procedur poznawczych.  Szczegółowe opracowanie koncepcji badań, kategoryzacja...

Socjologia-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Wojciech Łukowski
 • Socjologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1400

- nie pozwalają dostrzec pewnych indywidualnych cech. Stereotyp jest rodzajem kategoryzacji. Pozwala na łatwą...

Dążenia i motywy

 • dr Krystyna Golonka
 • Emocje i motywacja
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1393

się, funkcjonować seksualnie i odnosić się intencjonalnie do siebie i do świata Kategoryzacja potrzeb Potrzeby...