Katalaza - strona 11

Hemoglobina - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Farmakologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1932

, katalaza, peroksydaza) oraz białka przenoszące tlen (hemoglobina i mioglobina). Do białek niehemowych...

Składniki mineralne

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Biosfera
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1204

; katalazy, oksydazy - Fe; peroksydazy - Se; peptydazy - Ni; oksydazy - Fe, Mo, Cu; kinazy - Mg); Składnika...

Enzymologia - podstawowe zagadnienia

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marzanna Paździoch-Czochra
 • Enzymologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1344

reaktywnych form tlenu) katalaza - H2O2 + H2O2 ⇔ O2 + 2H2O; koenzym - hem (ważny enzym uczestniczący...

Metabolizm lipidow i sterydow

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • dr Kamila Stach
Pobrań: 987
Wyświetleń: 3052

. Przeciwutleniacze dzieli się na 2 klasy - zapobiegające, zmniejszające szybkość inicjacji peroksydacji - katalaza...

Mleko i jego przetwory

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1946

, laktaza, lipaza, fosfataza (kwaśna i alkaliczna), proteinaza, ksantynooksydaza, peroksydaza, katalaza...

Naotatki biologia

 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • dr Piotr Tomaszewski
 • Biologia
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2583

się z powierzchniami ich błon. U zwierząt występuje tylko jeden typ peroksysomu - zawierający enzym katalazę...

Mikrobiologia- opracowane pytania egzaminacyjne

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Danuta Czajkowska
 • Mikrobiologia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1596

Mikrobiologia-pytania z połówki. Kto wyizolował zarazki wąglika? Robert Koch niemiecki lekarz i bakteriolog. Funkcja białkowych otoczek wirusów. Ochronna (chronią kwasy nukleinowe przed działaniem środowiska w okresie bytowania wirusów poza komórkami gospodarza), umożliwiają wirusowi adsorpcję na...

Przemysł owocowo-warzywny - cele

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Technologia żywności
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1449

i katalaza. - po blanszowaniu szybkie schłodzenie by przerwać niekorzystne działanie wysokiej temperatury...