Kartezjusz - strona 30

Idea fenomenologii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Kazimiera Skrobisz
 • Filozofia współczesna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 980

Kartezjusz nazywał "intuicją" (naturalnie nie w rozumieniu Bergsona, lecz w sensie bezpośredniego ujmowania...

Filozofia - wprowadzenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Leszek Kusak
 • Filozofia
Pobrań: 546
Wyświetleń: 3262

przyrodniczych, była punktem wyjścia dla dalszych badań. Wykład IX Kartezjusz (1596-1690) Uznał...

Rygoryzm i anarchizm metodologiczny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Magdalena Piłat - Borcuch
 • Metodologia badań empirycznych
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1274

historię. Tego rodzaju tendencje spotykamy u Kartezjusza, Spinozy, Newtona i innych uczonych. Przypomnijmy...

Analityczna koncepcja prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mikołaj Rakoczy
 • Filozofia prawa
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1533

- harmonia rozumu i Objawienia 4. Kartezjusz - teoria idei wrodzonych (aprioryzm) 5. Kant - krytyka czystego...

Metody kształcenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki
 • Dydaktyka ogólna
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2219

Techniki twórczego myślenia Metoda sokratejska Metoda Kartezjusza Metoda Polya Podejście systemowe Analiza...

Pojęcia z filozofii

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1582

. Racjonalizm w nowożytnej filozofii wywodzi się od Kartezjusza. W anglosaskiej tradycji filozoficznej bywa...

Nowożytność- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Mieczysław Władysław Omyła
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 714

dlaczego, tylko jak? Kartezjusz 1596-1650, sceptycyzm metodyczny (fikcyjny sceptycyzm). Zakwestionował całą dotychczasową wiedzę...