Karta Praw Podstawowych - strona 14

Prawo do pracy- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560

określa się jako cel Wspólnoty. Bardziej wyrazista formuła znalazła się w Karcie Praw Podstawowych Unii...

Ekonomika integracji europejskiej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomika integracji europejskiej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1652

w kierunku spójności gospodarczej, - możliwość wyjścia z ugrupowania. Zasady funkcjonowania UE Karta Praw...

Źródła prawa- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo finansowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 497

, a także Karta Praw Podstawowych (mając moc równą Traktatowi) Z punktu widzenia źródeł prawa obowiązującego...

Konstytucyjny status jednostki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1176

Trybunału Sprawiedliwości; uchwalono Europejską Konwencję Praw Człowieka oraz Kartę Praw Podstawowych UE...

Pytania na egzamin - Traktat lizboński

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 973

życie Unii oraz w Karcie Praw Podstawowych). Postępy każdego z krajów w wykonywaniu Kryteriów...