Kapituła - strona 12

Kościół a polityka

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Radosław Nakonieczna
 • Kościół a polityka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1148

na nim biskupi, delegaci wydziałów teologicznych i kapituł oraz przedstawiciele wyższych przełożonych zakonnych...

Nowożytność-POSTACIE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Markiewicz
 • Historia Polski
Pobrań: 140
Wyświetleń: 3199

, strateg, lekarz, astrolog[4][5], tłumacz, kanclerz kapituły warmińskiej od 1511, kanonik warmiński...

Wprowadzenie do Prawa Kanonicznego

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo kanoniczne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1092

jednocześnie po kilka beneficjów. Od obowiązku rezydowania zwalniano także członków kapituł, duchownych...

Średniowiecze a rozwój uniwersytetów

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
 • Rola prawa w kulturze średniowiecznej
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1582

dostosowały się do nowych warunków i dopiero sobór laterański w 1179 roku nałożył na nie i wszystkie kapituły...

Anglia (IX - poł. XVII w.)

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Z. Filipiak
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1288

anglikanizmu do kalwinizmu. Wzrost uprawnień monarchy - wybór biskupów przez króla (wcześniej przez kapituły...

Pieniądz - System bankowy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Wiesław Poszewiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1358

administrator kapituły warmińskiej, żyje jak najbliżej spraw gospodarczych. Obserwując zjawisko "psucia...

John Locke

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 1162
Wyświetleń: 2835

jako prowincjał, przeprowadził reformę szkół pijarskich według planów Konarskiego, a kapituła łowicka z 1753...