Kapituła - strona 11

Fundacje i stowarzyszenia - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. zw. dr hab Władysław Kucharski
 • Fundacje i stowarzyszenia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 4256

- Zarząd Główny - Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny - Kapituła Odznaczeń - Komisja Rewizyjna - Główny Sąd...

Kroniki Długosza - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1197

się konflikt Papież, Kazimierz Jagiellończyk i kapituła - każde z nich wyznacza innego kandydata na biskupa...

Monarchia stanowa- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia państwa polskiego
Pobrań: 161
Wyświetleń: 903

- wielmoże zapraszani indywidualnie, kler - biskupi oraz delegaci kapituł i zakonów, mieszczanie - dygnitarze...

Tomasz z Akwinu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 644

do Florencji, gdzie odbywała się kapituła generalna, a potem udał się do Neapolu. W latach 1272-1273 nauczał...

Monarchia stanowa

Pobrań: 147
Wyświetleń: 1596

sejmowej nie weszli przedstawiciele miast oraz kapituł. Izbie przewodniczył marszałek. Liczba posłów 130...

Francja XXw - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mariusz Mohyluk
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 203
Wyświetleń: 910

Mianowanie Wielkiego Kanclerza Kapituły Legii Honorowej, ambasadorów i posłów nadzwyczajnych, generałów...

Pedagogika serca, ogólna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Pedagogika ogólna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1365

Łopatkowa jest kawalerem Orderu Uśmiechu i członkiem Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu. W 2002...