Kapitał zapasowy - strona 52

Global Group-projekt PR

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 497
Wyświetleń: 4753

lecz nie wniesione wkłady III. Kapitał zapasowy 177,9 1.467,9 1. Ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich wart. 343,7 2...

Analiza ekonomiczna firm

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 4578

, fundusz założycielski i udziałowy, kapitał zapasowy - nadwyżka ze sprzedaży akcji tzw. agio, dopłaty...

Podstawy zarządzania 30 godzin

 • dr hab. Teresa Kraśnicka
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1862

(wielkość ujemna) IV. Kapitał zapasowy B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania...

Analiza ekonomiczna i jej cele

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

podstawowy - kapitał akcyjny, zakładowy, fundusz założycielski i udziałowy, kapitał zapasowy - nadwyżka...

Bankowość - wykłady

 • Uniwersytet Gdański
 • Kliknij, jeśli wykładowcy nie ma na liście
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

pomniejszenia funduszy określone przez KNF ) 2. Kapitał zakładowy; 3. Kapitał zapasowy; 4. Kapitały i fundusze...

Przedsiębiorstwo sprywatyzowane

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Renata Guzik
 • Analiza finansowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 896

. Pozostała kwota kapitału akcyjnego, tj. 84,99% powiększyła kapitał zapasowy. Spółki uczestniczące...

Ubezpieczenia transakcji i ryzyko z nimi związane

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1540

1.Ryzyko a działalność gospodarcza. 2.Historia ubezpieczeń transakcji eksportowych w Polsce. 3.Ubezpieczenie ryzyka handlowego. 4.Ubezpieczenie ryzyka niehandlowego. 5.Gwarancje. 6.Fundusz rezerwowy na nieuregulowane roszczenia. 7.Reasekuracja. 8.Ocena systemu ubezpieczenia transakcji w Pols...