Kapitał zapasowy - strona 40

Rynek kapitałowy

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2730

zasila kapitał zapasowy spółki. Kapitał akcyjny i zapasowy stanowią grupę kapitałów własnych...

Rachunkowość -wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Marcin Kędzior
 • Rachunkowość
Pobrań: 1414
Wyświetleń: 4809

podstawowego, zmiany należnych wypłat na kapitał podstawowy, zmiany udziałów, akcji własnych, zmiany kapitału...

Rodzaje spółek i formy opodatkowania

 • Politechnika Śląska
 • mgr inż. Henryk Tomanek
 • Prawo Budowlane
Pobrań: 147
Wyświetleń: 4641

jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego. Nazwa Firma...

Sprawozdawczość finansowa banków

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Małgorzata Białas
Pobrań: 378
Wyświetleń: 4536

podstawowe banku to fundusze zasadnicze: kapitał zakładowy, kapitał zapasowy, rezerwowy i fundusze...

Znaczenie nadzoru bankowego

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 63
Wyświetleń: 833

uzupełniające. Fundusze podstawowe obejmują: fundusz (kapitał) podstawowy, fundusz (kapitał) zapasowy, fundusze...