Kapitał stały - strona 95

Rachunek czasu

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr Artur Maciąg
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3661

-tej raty ew - kapitał z którego wypłacana jest renta K - kapitał z którego wypłacana jest renta En- suma n...

Finanse - egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Finanse
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2261

logicznego. Kurs stały(fixe Exchange rate), kurs płynny(floating exch. Rate) Kapitał, to pojęcie z dziedziny...

Ryzyko bankowe - pojęcie i rodzaje

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Mariusz Słowikowski
 • Bankowość
Pobrań: 49
Wyświetleń: 819

- uzależnienie banków od systemów elektronicznego przetwarzania danych. Wpływ inflacji na kapitał własny w banku...

Zarządzanie aktywami i pasywami banku

 • prof. dr hab. Jerzy Gwizdała
 • Zarządzanie aktywami i pasywami banku komercyjnego
Pobrań: 693
Wyświetleń: 4431

zatrzymać zysk) spłaty kredytowe (wraca do nas kapitał, który wyłożyliśmy wraz z odsetkami) przypadające...

Członkostwo w MBOiR - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Marek Jeżewski
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

każde państwo, które wyrazi chęć, zaakceptuje statut, wynegocjuje warunki uczestnictwa w kapitale...