Kapitał stały - strona 91

ZIK Jurkowska wykład cały

 • dr Aleksandra Jurkowska
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 1967
Wyświetleń: 6258

wariant, kiedy kwota kapitału jest stała (np. co 6m-cy, 3 m-ce) Np. 2 lata co 6 m-cy = 4 rozliczenia 1 rok...

Bilans - aktywa trwałe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Szymczyk-Madej
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1379

Bilans Aktywa Pasywa Trwałe Obrotowe Kapitał własny Kapitał obcy *wartości niematerialne i prawne...

Rachunkowość - Aktywa obrotowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Rachunkowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1260

majątkowych. Ze względu na prawo własności, pasywa dzielimy na: Kapitały własne-stanowią równowartość środków...

Spółka akcyjna - Uzyskanie koncesji

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Andrzej Herbet
 • Prawo handlowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 847

, na który składa się m.in. kapitał akcyjny. Za zobowiązania wobec osób trzecich, tj. wierzycieli odpowiada...

Spółka akcyjna - Uzyskanie koncesji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Leszek Iwanowicz
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

, na który składa się m.in. kapitał akcyjny. Za zobowiązania wobec osób trzecich, tj. wierzycieli odpowiada...

Organizacja procesów inwestycyjnych - projekt

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Tadeusz Franik
 • Ekonomika i organizacja ubezpieczeń
Pobrań: 707
Wyświetleń: 1141

własnych Tabela 2. Kapitał obrotowy [zł] I. KAPITAL OBROTOWY 1 ROK I ROK III ROK IV ROK V ROK VI ROK VII...

Pytania na egzamin - Dywidenda

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Kamila Stańczak-Strumiłło
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 1323
Wyświetleń: 2604

podatkowych 5. Płynność finansowa a) oznacza zdolność terminowego regulowania zobowiązań bieżących 6. Kapitał...

Zadania - finanse przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Wiktor Patena
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 301
Wyświetleń: 3731

. Zysk wynosi 500 tys. a wszystkie aktywa firmy wynoszą 5 mln (wyłącznie kapitał własny). Firma ocenia...