Kapitał stały - strona 80

Udzielanie koncesji-opracowanie

  • Uniwersytet Łódzki
  • dr inż. Zbigniew Jan Wasiak
  • Prawo autorskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 546

zagranicznych może być udzielona, jeżeli: 1) udział podmiotów zagranicznych w kapitale zakładowym lub akcyjnym...

Wykład - Rynek podstawowy

  • Uniwersytet Warszawski
  • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

z segmentów rynku giełdowego, jest on przeznaczony dla papierów wartościowych o mniejszym kapitale i płynności...

Matematyka finansowa - wykłady

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Matematyka finansowa
Pobrań: 735
Wyświetleń: 5383

Annuity Factor) wyrażony wzorem g - stała stopa wzrostu 4) Wartość bieżąca szeregu płatności dążących...

Pytania na egzamin - Bilans

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • dr Ewa Łuczak
  • Analiza finansowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 945

1. napisać uproszczony cały bilans 2. Pytanie o Kapitale zapasowym , źródła, cel 3.Kapitał...