Kapitał stały - strona 72

Główne czynniki rozwoju lokalnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 84
Wyświetleń: 518

nie jest czymś stałym. Kształtują go i zmieniają producenci i konsumenci. Kapitał finansowy, zwłaszcza...

Mikroekonomia rynki wykład

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1099

rynkowej, np. aktywa finansowe, kapitał pożyczkowy Rola rynku finansowego w podejmowaniu decyzji...

Modele wyceny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Bielawski
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2002

lat lub teoretycznie w nieskończoności. W wariancie, gdy CF jest stały w ciągu n lat, to wartość danego rodzaju mienia...

Matematyka- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Maria Dziwok
 • Matematyka
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1463

krótkoterminowo od popytu i podaŜy na kapitał poŜyczkowy Pojęcie stopy procentowej Wartość obecna i wartość...