Kapitał stały - strona 657

Istota i znaczenie zarządzania-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 252
Wyświetleń: 658

co jest możliwe aby doprowadzić do maksymalnego spełnienia celu stojącego przed organizacją - racjonalnie wykorzystać czynniki...

Badania nad mediami w Polsce-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Rafał Artur Habielski
 • Historia mediów i dziennikarstwa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 539

stanie piśmiennictwa dotycząca teorii i praktyki dziennikarskiej, współczesnej roli prasy i jej funkcjach...

Prasa powojenna w Polsce- Prasa w latach 1945- 1989

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Rafał Artur Habielski
 • Historia mediów i dziennikarstwa
Pobrań: 245
Wyświetleń: 784

o likwidacji RSW Prasa-Książka-Ruch. Wpływ wydawnictw zagranicznych na polski rynek prasowy, udział kapitału...

Globalizacja - pojęcie regionalizacji

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Roman Sobiecki
 • Globalizacja
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2009

kapitałowych skutkowała przepływem kapitału do państw rozwijających się z państw, które narzuciły Konsensus 2...

Wykład - rola rynku ubezpieczeń

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Brzozowska
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

pochodzące ze składek są inwestowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Stoją one przed dużym ryzykiem...

Modele rewolucji - socjologia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 623

i represji, gdy rząd osłabnie łub stanie się niezdolny do rządzenia, gdy w ramach elit politycznych dojdzie...