Kapitał stały - strona 642

Organizacja Rynku w UE- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Zarządzanie miastem i regionem
Pobrań: 42
Wyświetleń: 987

- kapitału i pracy. W efekcie istotą tego poziomu integracji jest wprowadzenie zasady czterech podstawowych...

Planowanie finansowe- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Bożena Ciupek
 • Planowanie finansowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1582

kapitałowe niskooprocentowane kredyty i pożyczki krótki okres zwrotu kapitału rynek kapitałowy duży, łatwa...

Uniwersalny model badania jakości

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Konstanty Bogus
 • Obsługa ruchu turystycznego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

Przepływy pieniężne Rentowność Zdolność kredytowa Stopa wzrostu kapitału Zarządzanie finansami...

Metropolizacja i rewitalizacja miast

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Płoński
 • Geografia społeczno-polityczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1393

I REWITALIZACJA MIAST: Pojęcie współczesnej metropili - proces koncentracji władzy kapitału centrów zarządzania...

KATEGORIE DŁUŻNE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Krystyna Ciuman
 • Finanse
Pobrań: 623
Wyświetleń: 1939

,  majątek trwały  kapitały fundusze własne banku – zajmują 8% pasywów Weksle skarbowe są emitowane...

Komunizm

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1393

rządzącej, raczej stała się fasadą, umożliwiającą rządy partii - rządzące partie komunistyczne tolerowały...

Geneza rewolucji przemysłowej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1757

, tu się rozpoczęła i rozprzestrzeniała się do innych krajów, Anglia stała się najsilniejszą potęgą gospodarczą...

Proces kierowania przedsiębiorstwem

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 56
Wyświetleń: 665

może ich być kilku, przy czym każdy stoi na czele względnie samodzielnego pionu. Każdemu kierownikowi potrzebne...