Kapitał stały - strona 629

Egzamin z polityki pieniężnej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Karaś
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 2310
Wyświetleń: 6916

, które wpływają na szybkość obiegu pieniądza w gospodarce, choć ta w krótkim okresie jest stała. 62...

Wykresy równowagi fazowej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1449

oraz w stanie stałym, w zależności od temperatury i składu chemicznego. Linie wykresu określają temperatury...

Ściąga z geografi gospodarczej

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wojciech Portalski
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1134

, óeEuropejskiej Wsplnoty Wgla i Stali , óEuropejskiej Wsplnoty Energii Atomowej ), czyli Belgie, Danie, Francje...

Europejska polityka regionalna

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

pracy, - pomoc koncentruje się głównie na wsparciu inwestycji w kapitał rzeczowy i ludzki, rozwoju...

Ubezpieczenia społeczne - skrypt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 4508

stoi na gruncie równego traktowania wszystkich ubezpieczonych bez względu na płeć, rasę, pochodzenie...