Kapitał stały - strona 565

Metody analizy

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1106

jest zachowanie się materiału konstrukcyjnego pod obciążeniem, czyli właściwości mechaniczne stali...

Wykład z socjologii - marksizm

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 609

. Ten kierunek rozwoju jest w ostatecznym rachunku postępowy, choć nie jest to postęp stały, stopniowy...

Hanza niemiecka - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Maria Tomaszewicz
 • Historia budowy miast
Pobrań: 28
Wyświetleń: 840

jak i kapitałów południowoniemieckich. W XVI w. miasta niemieckie stały się terenem walk społeczno-religijnych...

Wykład - charakterystyka UE

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 84
Wyświetleń: 420

. założycielskie WE i UE: tr. o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (Paryż 1951), tr. o utworzeniu...

Opracowanie 1

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zbigniew Chyba
 • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 238
Wyświetleń: 980

) Partycypacja w zarządzaniu 6) Partycypacja w zyskach 7) Partycypacja w kapitale (akcjonariat pracowniczy) 6...

Opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zbigniew Chyba
 • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1211

) Partycypacja w zarządzaniu 6) Partycypacja w zyskach 7) Partycypacja w kapitale (akcjonariat pracowniczy) 6...