Kapitał stały - strona 555

Proces kognicyjny- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 609

. Właściwymi sędziami pierwszej instancji stali się namiestnicy prowincji. Instancją wyższą byli wikariusze...

Nowa lewica i kontrkultura- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 483

- w wielu krajach kapitalistycznych, ale najwyraźniej w USA, ośrodkiem stała się organizacja Studenci na rzecz...

Henri Bergson - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1589

, odniesienie do naszego subiektywnego charakteru jaźń powierzchowna - strukturalna, stała jaźń głęboka...

Henri Bergson - omówienie 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 980

, odniesienie do naszego subiektywnego charakterujaźń powierzchowna - strukturalna, stała jaźń głęboka...

Parmenides

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1043

), niepodzielny, stały i jeden. Uzasadnieniem dla punktu wyjścia stało się utożsamienie myśli i rzeczy - wedle...

Planowanie marketingowe - wykład

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Ekonomika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 609

i politykę płac Finansowy - określa strukturę kapitałową przedsiębiorstwa i zapotrzebowanie na kapitał...

Sporządzanie planu w hotelu

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Ekonomika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763

kapitałową przedsiębiorstwa i zapotrzebowanie na kapitał przewidywane wyniki finansowe i plan płatności...

Smutek tropików- Bororo

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Paweł Majewski
 • Antropologia kultury
Pobrań: 1036
Wyświetleń: 1932

czarne i czerwone (również dziedziczne ze strony matki). Każdy klan ma własny odrębny kapitał kulturowy...

Wartość obligacji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Piotr Pisarewicz
 • Bankowość
Pobrań: 98
Wyświetleń: 749

) reprezentujący częściowy udział jego właściciela w kapitale spółki akcyjnej. Akcjonariusz - właściciel akcji...

Wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 931

na kapitał, a wysokie bezrobocie to bomba z opóźnionym zapłonem. Pojawia się potrzeba przygotowania strategii...