Kapitał stały - strona 554

Kurs programowania w C cz. 180

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434

Dodatek D Składnia Uwaga: przedstawione tutaj informacje nie są w stanie zastąpić treści całego...

Ruch płaski CS

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wanda Jałowiecki
 • Mechanika
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1428

, którego prędkość w danej chwili czasu jest równa zeru. Odległość między p-tami A i B jest dla CS stała...

Pojęcie pieniądza i jego funkcje

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jarosław Cackowski
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644

- doskonała płynność; Stała wielkość nominalna; Wady: Brak dochodu z wartości przechowywanej w formie...

Test egzaminacyjny część 2

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Wiesław Poszewiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 546
Wyświetleń: 2947

kredytobiorców, d) wszystkich powyższych zjawisk. 2.Inwestycje w kapitał ludzki mogą przyczynić...

Przedmiot stosunku cywilno-prawnego

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 567

w kapitale akcyjnym spółki akcyjnej (suma wyemitowanych akcji pomnożona przez nominał akcji równa...

Zagadnienia z zarządzania 3

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 651

i działania biura. 12. Dorobek organizacyjny Karola Adamieckiego. Walka z marnotrawstwem czasu stała...

Makroekonomia - WYKŁAD 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jan Kultys
 • Makroekonomia
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1792

jest stała. Równanie równowagi: M0 / P0 = L (r, Y) ,gdzie: M - podaż pieniądza P - przeciętny poziom cen L...

Podatki i koszty

 • System podatkowy
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2849

z którymi łączy się obowiązek opłacenia podatku, do zjawisk tych można zaliczyć, dochód, grunt, kapitał...