Kapitał stały - strona 533

Wykład - historia integracji europejskiej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 644

wspólnego rynku europejskiego, dopiero potem federację struktura: Konferencja Europejska - stały organ...

Rachunkowość - zadania (środki trwałe)

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Marta Kołodziej-Hajdo
 • Rachunkowość
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2632

dotychczasowe umorzenie na kwotę 3000 kapitał z aktualizacji wyceny środków trwałych (7000-3000) 4000 5 15.01...

Wykład - prawo bankowe - kredyty

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 49
Wyświetleń: 553

wpływy na rachunek w następującej kolejności: koszty postępowania, odsetki, kapitał. 4. Bank pokrywa...

Pytania testowe z fizyki

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 987

. 12. Co się stanie, jeżeli spadnie cena dobra X, przy stałej cenie dobra Y i nie zmienionym dochodzie...

Mikroekonomia-pytania testowe

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1078

. może jeszcze wydawać swoje dochody.     12. Co się stanie, jeżeli spadnie cena dobra X, przy stałej cenie dobra Y...

Rachunkowość zarządcza- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krzysztof Zadora
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1106

+ K2i + K3i Mi = Pi - Ki jednostkowa marża pokrycia K1 - stały koszt wytworzenia K2 - stały koszt...

Gaz doskonały

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1043

 (bezwzględna), T [K]  = t [°C] + 273,15 R - uniwersalna stała gazowa: R = NAkB, gdzie: NA - stała Avogadra...

Przedsiębiorczość

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Małgorzata Majewska
 • Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1323

, że każdy pracownik może stać się przedsiębiorcą pod warunkiem stałego doskonalenia swoich umiejętności zawodowych...