Kapitał stały - strona 53

Sekurytyzacja aktywów - Uczestnicy

  • Uniwersytet Łódzki
  • dr Jakub Marszałek
  • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 35
Wyświetleń: 728

wartościowych. Jeżeli uda się je sprzedać, to inwestorzy zapłacą za nie odpowiednią wielkością kapitału. Kapitał...

Struktura bilansu

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Rachunkowość
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2072

rozliczenia międzyokresowe PASYWA A. Kapitał własny I. Kapitał podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał...

Teoria wzrostu Solowa - omówienie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Wojciech Wyszyński
  • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 140
Wyświetleń: 973

). Założenia: - liczba ludności w całej populacji jest stała - stałe przychody skali - dochód per capita - brak...