Kapitał stały - strona 526

Wzrost gospodarczy

 • Politechnika Gdańska
 • Makroekonomia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 819

gospodarczego: ( czy zatrudniamy więcej czynników) Klasyczne czynniki w ujęciu historycznym ( praca, kapitał...

Granica możliwości produkcyjnych

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1505

) oraz kapitał finansowy (otrzymują za to procenty lub zyski). 15. Pojęcie rynku. Elementy rynku. Rynek...

Struktura budżetu- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Elżbieta Stolorz-Krzisz
 • Procedury budżetowe
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1806

mleczne) Celowe (rozwojowe, Program Operacyjne Kapitał Ludzki - PO KL, Regionalny Program Operacyjne - RPO...

Sprawozdawczość finansowa - wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 1337
Wyświetleń: 2275

zmian w kapitale własnym Rachunkiem kosztów można dowolnie manipulować wpływając tym na wynik finansowy...

Historia podatków- ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • mgr Michał Bulski
 • System podatkowy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 924

w przypadku dochodu fundowanego (opartego na kapitale i zysku): słabsza progresja w stosunku do dochodów...

Rachunkowość ubezpieczeniowa- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Aleksandra Szewieczek
 • Rachunkowość ubezpieczeń
Pobrań: 147
Wyświetleń: 952

i inne przychody 8 Kapitały, rezerwy, fundusze specjalne, wynik finansowy Nie ma układu rodzajowego kosztów...

Planowanie finansowe- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Bożena Ciupek
 • Planowanie finansowe
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1449

nowych produktów  kapitał inwestycyjny i źródła jego pozyskiwania Plany średniookresowe (1 - 5...