Kapitał stały - strona 515

Zezwolenia

  • Uniwersytet Gdański
  • dr hab. Andrzej Powałowski
  • Prawo gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 525

. kapitału gwarancyjnego (określa rozp. MF odrębne dla każdego rodzaju ubezp. i reasekuracyjnej); ...

Państwo kapitalistyczne- opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • prof. Sulowski
  • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2499

korzystają z formalnie równych praw. Decydujący wpływ na sprawy publiczne mają posiadacze kapitału...

Integracja europejska - wprowadzenie

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Radosław Potorski
  • Integracja europejska
Pobrań: 112
Wyświetleń: 938

by się zająć wspólnotą węgla i stali. Zakładał załatwienie sprawy niemieckiej poprzez włączenie Niemiec...