Kapitał stały - strona 512

Rynek pracy i bezrobocie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • prof. dr hab. Stanisław Lis
  • Makroekonomia
Pobrań: 357
Wyświetleń: 3668

i predyspozycji, itp. Poziom tego typu bezrobocia nie jest stały, istotne znaczenie dla jego kształtowania...

Cena w marketingu - prezentacja

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 672

konkurencji Przetarg Koszt stały (Ks) Q BEP Negocjacje 12 2 2009-11-25 Zł Zł BEP Q BEP’ BEP’’ 13 P ⋅ Q = K s...

Polityka a kwestia społeczeństwa

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • prof. dr hab. Kazimierz Zieliński
  • Polityka społeczna
Pobrań: 651
Wyświetleń: 2485

kapitału, zwiekszenie mobilności, ale także obniżenie bezpieczeństwa socjalnego w zamian za miejsce pracy...

Europejska wspólnota węgla i stali

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr hab. Stanisław Sulowski
  • Procesy integracyjne w Europie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1253

i Luksemburg powołano do życia Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. Traktat ten (zwany paryskim) wszedł w życie...