Kapitał stały - strona 505

Rachunkowość bankowa - wykłady

 • mgr Krystyna Delebis-Kwoka
 • Rachunkowość bankowa
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2800

Wykłady zawierają: podstawy prawne, zasady rachunkowości, ustawę o rachunkowości, rozporządzenie ministra finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków, prowadzenie ksiąg rachunkowych, przyjmowanie, rozliczanie depozytów, ewidencja lokat międzybankowych, zasady kredytowania, ewidenc...

Strategia w przedsiębiorstwie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 469

produkcyjne -materiały -kapitał -energia -personel -informacje Procesy przetwarzania -operacje technologiczne...

Zarządzanie strategiczne i strategia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Urszula Nowacki
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553

produkcyjne -materiały -kapitał -energia -personel -informacje Procesy przetwarzania -operacje technologiczne...

Cobba-Douglasa

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1190

(całkowity) = KS (stały) + KZ (zmienny) KZC - koszt zmienny całkowity Q - wielkość produkcji koszt stały...

Stosunki międzynarodowe

 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3143

Światowego należało 182 państwa. Polska natomiast przystąpiła ponownie do IBRD 27 czerwca 1986 r. i stała...

Historia myśli ekonomicznej po 1870r.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2366

, kapitał , które bez nich były by nie wykorzystane, a ponieważ prowadzą do wzrostu popytu konsumpcyjnego...

Świadczenia ciągłe.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1589

banku wobec posiadacza rachunku bankowego- stała gotowość do dokonywania transakcji, rozliczeń...