Kapitał stały - strona 504

Wykład 6 wykresy równowagi fazowej

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr hab. inż. Włodzimierz Dudziński
  • Materiałowznawstwo
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1806

układ – zbiór faz w stanie stałym, ciekłym lub gazowym zajmuj cy, przy okre lonej temperaturze...

Podaz pieniadza

  • Politechnika Gdańska
  • Makroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 994

, załóżmy ze kapitały własne finansują majątek banku, a zatem mamy aktywa i pasywa. Pasywami banku...

ZZL Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 5117

, że ludzie są najważniejsi i są zasobem strategicznym, inwestycje w kapitał ludzki kumulują się, a to razem...

Rachunkowość bankowa wykłady

  • mgr Krystyna Delebis-Kwoka
  • Rachunkowość bankowa
Pobrań: 350
Wyświetleń: 4620

Podstawy prawne a)Ustawa o rachunkowości b) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków, ... w sprawie tworzenia rezerw, ... zasad wyceny c) Prawo bankowe d) inne - Prawo czekowe, Prawo wekslowe, Prawo dewizowe, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Dy...

Rachunkowość bankowa mgr. K. Delebis-Kwoka

  • mgr Krystyna Delebis-Kwoka
  • Rachunkowość bankowa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 4907

Dokument ma 50 stron i porusza zagadnienia takie jak: podstawy prawne, dokumentacja w rachunkowości bankowej, zasady rachunkowości, rodzaje kont księgowych, konto księgowe a rachunek bankowy, zasady prowadzenia księgowości w bankach, polityka rachunkowości, ustawa o rachunkowości, zasady rachunkowo...